SI EN DE

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


https://www.kovit-projekti.si

1. SPLOŠNO  
Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). V splošnih pogojih poslovanja spletne strani www.kovit-projekti.si (v nadaljevanju: spletna stran) so določeni pogoji, ki jo upravlja podjetje KOVIT projekti d.o.o., Nasipi 50, 1420 Trbovlje, matična številka: 1858165000, davčna številka: SI84249587.


Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.    


KOVIT projekti d.o.o.