SI EN DE

O NAS

NAŠE PODJETJE

NAŠA ZGODBA

Podjetje KOVIT projekti d.o.o. je podjetje v zasebni lasti, ki je bilo ustanovljeno leta 2003. Sedež podjetja je v Trbovljah. Tako imamo že skoraj 20 letno tradicijo in bogate izkušnje na področju izdelave konstrukcij, večjih zvarjencev, delov strojev in naprav, tlačnih posod in mehanske obdelave.
Prvi večji mejnik podjetja je bilo leto 2008, ko smo zgradili prvo novo proizvodno halo, namenjeno izključno mehanski obdelavi večjih obdelovancev. V istem letu smo nabavili prvi večji CNC-obdelovalni center ter se tako pričeli razvijati v ponudnika kompletnih rešitev na področju strojegradnje. Z izgradnjo novih proizvodnih hal v naslednjih letih ter s stalnimi investicijami v nove stroje in opremo v zadnjih desetih letih ter z nenehnim vlaganjem v razvoj in znanje naših zaposlenih smo postali eno od večjih podjetji v regiji.
Leta 2018 smo pričeli z gradnjo novega objekta za proizvodnjo in skladiščenje z dodatnimi 6.500 m2 pokritimi površinami, ki je tehnološko povezan z že obstoječimi proizvodnimi objekti. Dokončan je bil konec leta 2020. Poleg zagotavljanja povečanih proizvodnih kapacitet s sodobno proizvajalno opremo se je izboljšala celotna logistika v proizvodnji, kar pa je seveda pozitivno vplivalo tudi na povečanje produktivnosti. Objekt je sodobno zasnovan in vključuje visoko tehnološko opremo - varčna LED razsvetljava, regulirano plinsko ogrevanje. V objektu imamo nameščenih več mostnih žerjavov kapacitete 10 pa vse do 50 ton.
Proizvodnja tako danes poteka v devetih večjih proizvodnih halah skupaj preko 10.000 m2 pokritih površin s skupaj dvanajstimi mostnimi dvigali kapacitete od 5 do 50 ton.
V podjetju je zaposlenih približno 60 sodelavcev, v primeru večjih projektov pa v proces izdelave vključujemo tudi svoje stalne pogodbene podizvajalce.
Specializirani smo predvsem za izdelavo večjih zvarjencev in obdelovancev, tlačnih posod, strojnih delov ter druge industrijske opreme. Proizvajamo tudi različne elemente hidromehanske in turbinske opreme. Opremljeni smo za izdelavo zvarjencev teže do 50 ton in obdelavo obdelovancev do teže 20 ton. Večji delež prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

POSLANSTVO PODJETJA
S pomočjo najsodobnejših tehnologij izdelujemo unikatne, zelo zahtevne strojne dele, naprave in industrijsko opremo večjih in manjših dimenzij, za najzahtevnejše kupce v Evropi in po svetu.
Našo visoko strokovno usposobljeno ekipo odlikuje odzivnost, prilagodljivost in kakovost v celotnem procesu od zasnove do izvedbe. Naša osnovna naloga je izpolnjevati vsa pričakovanja in zahteve kupcev, dosegati njihovo zadovoljstvo in ohranjati dolgoročno partnerstvo.

VIZIJA PODJETJA
Do leta 2027 želimo postati eno vodilnih podjetij na področju izdelave strojne in tehnološke opreme v tem delu Evrope in širše ter s pomočjo vrhunsko usposobljenih sodelavcev in najnovejše tehnologije ponuditi najboljše tehnične rešitve, izvesti najkompleksnejše projekte in izdelati tehnološko najbolj zahtevne izdelke z visoko dodano vrednostjo, do teže 100 ton. Poleg izdelave produktov in izvedbe projektov po naročilu, želimo na trg plasirali tudi izdelek, ki bo rezultat lastnega razvoja in serijske proizvodnje.

NAŠE TEMELJNE VREDNOTE SO:

  • spoštovanje
  • delavnost
  • poštenost
  • strokovnost
  • vztrajnost
  • pripadnost

Z našimi zaposlenimi, strankami in poslovnimi partnerji razvijamo medsebojno spoštovanje in delujemo po načelu poštenosti. Pri delu smo strokovni in skrbimo, da se našim kupcem posvetimo maksimalno. Pripadnost podjetju je za nas pomembna, pri doseganju rezultatov pa nas vodi vztrajnost.

Vsi zaposleni se zavedamo, da je pomembno poslanstvo, vizijo in vrednote vzeti za svoje in si po svojih najboljših močeh prizadevati za razvoj in napredek podjetja.


SISTEM KAKOVOSTI
Stalne izboljšave sistema zagotavljanja kakovosti je eno temeljnih načel naše poslovne politike. Z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti skladno z ISO 9001;2015 zagotavljamo sledenje spremembam in uvajanje stalnih izboljšav. Poslovna rast, finančna varnost in rast zadovoljstva odjemalcev so naša strateška usmeritev. Z razvojem kompetenc zaposlenih skrbimo za varnost in zdravje, kar je naša prioriteta, Skrbimo za ohranjanje naravnih virov in ohranjanje čistega okolja. Večino električne energije, ki jo porabimo, proizvedemo v lastni hidroelektrarni, tako da je naš ogljični odtis minimalen.

STOPIMO V STIK
KONTAKTIRAJTE NAS